WWW.OSTEOPATI.SE

 

Välkommen till Osteopatisidan som vi testar just nu.

Har du intresse av osteopati hänvisar vi så länge till www.osteopatforbundet.se

Debatt:

Dokument
Komplementtär- och alternativmedicinpolicy
för Stockholms läns landsting

Föslag och svar från olika instanser

Finansroteln
Policy för samverkan mellan personal i hälso- och sjukvården och utövare av komplementär- och alternativmedicin inom Stockholms läns landsting
LS 0405-1035

Landstingsrådsberedningens skrivelse
Komplementär och alternativmedicinpolicy
Samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal och icke legitimerad alternativ- och komplementärmedicinutövare
Socialstyrelsens beslut
M-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet
Tjänsteutlåtande
Vårdförbundets yttrande
Stockholms läkarförenings yttrand
 

 


Testning: Jonas Petzäll

Kommer:  en webbshop och medlemsregistret för Svenska Osteopatförbundet.

Uppdaterad 6/3 2006.